Systemisch werken

Milton Erickson

"Het is nooit te laat een mooie jeugd gehad te hebben"

Wat is systemisch werken

Systemisch werk is een door Bert Hellinger ontwikkelde methode die beter bekend is onder de naam familieopstellingen.

Heel ons leven speelt zich af in systemen. Het gezin waarin we geboren worden, de school en opleiding die we volgen, de vereniging waar we lid van zijn, de vriendenkring waar we deel uit van maken en het bedrijf waarin we werken, zijn allemaal systemen met een eigen dynamiek, eigen wetmatigheden en kenmerken.

Veel persoonlijke problemen, onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun wortels in zogenaamde verstrikkingen in het familiesysteem, het gezin waarin we zijn opgegroeid.

Wanneer je als lid van de familie, vanuit een loyaliteitsgevoel naar het familie systeem,  de familieproblematiek bent gaan dragen ontstaan er bij jou verstrikkingen. Dat komt omdat de problemen niet van jou zijn maar gedragen en geleefd worden. Zo raak je verstrikt in het levenslot van een ander familielid en ben je zijn of haar last gaan dragen zonder dat je dat weet en zonder dat je dat wil.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je; je moeders moeder bent geworden, of dat je als jongste kind de rol van het oudste kind op je hebt genomen. Het kan ook zijn dat je je identificeert met een familielid die binnen de familie is buitengesloten en het predicaat “ zwarte schaap” van de familie heeft gekregen.

Opstellingen helpen om tot dan toe verborgen of half bewuste, verbanden te zien en wat mogelijke wegen zijn om je liefdevol los te maken uit verstrikkingen.

Het is een effectieve methode die snel tot de kern komt. Het voor je ogen zien ontvouwen van een opstelling en het (weer) leren kennen en innemen van de eigen plek en de positie die anderen daarin innemen, geeft acceptatie, rust, zingeving en verbinding.