Psychosociale therapie

Psychosociale therapie

De therapie is gericht op het herstel van (zelf)liefde, bewustwording, inzicht en bestuurskracht in het dagelijkse leven.

Je leert om onderscheid te maken tussen het innerlijk kind en de volwassene van nu. Je gaat als liefdevolle volwassene begrip krijgen voor die ‘beschadigde delen in jezelf die “niet gehoord of gezien” werden. Vervolgens kun je onder alle omstandigheden steeds weer terug keren naar zelf ondersteuning en je ware aard.

En de tijd kwam, dat het risico een hermetisch gesloten bloemknop te blijven oneindig veel pijnlijker werd, dan het risico tot bloei te komen

Anaïs Nin